Körper - Zero Waste

Fair Squared Body Scrub Coconut 500ml (zero waste)

Fair Squared Body Scrub Coconut 500ml (zero waste)

Fair Squared  Body Lotion Vanilla 100ml (zero waste)

Fair Squared Body Lotion Vanilla 100ml (zero waste)

Fair Squared Light Body Lotion Green Tea Light 100ml (zero waste)

Fair Squared Light Body Lotion Green Tea Light 100ml (zero waste)

Fair Squared Rich Body Lotion Coconut 100ml (zero waste)

Fair Squared Rich Body Lotion Coconut 100ml (zero waste)

Fair Squared Body Sun Lotion Apricot SPF 30 - 50ml (zero waste)

Fair Squared Body Sun Lotion Apricot SPF 30 - 50ml (zero waste)

Fair Squared Skin Care Oil Argan 100ml (zero waste)

Fair Squared Skin Care Oil Argan 100ml (zero waste)

Fair Squared Skin Care Oil Apricot 100ml (zero waste)

Fair Squared Skin Care Oil Apricot 100ml (zero waste)